Yrityksen 2 auton kalusto muodostuu lämpötilasäädellyistä umpikuorma-autoista. Autot on varustettu perälautanostimilla ja toinen pitkiä tavaroita varten kokosivuaukeavilla ovilla.

Laadun varmistamiseksi autot on varustettu Optitemp-lämmönseuranta-laitteistoin.